Fem beväpnade skepp från Irans revolutionsgarde försökte på onsdagen tvinga en brittisk oljetanker att stanna på iranskt territorium, enligt CNN.Skeppen drog sig tillbaka först efter en varning från ett brittiskt krigsfartyg i närheten.