Mehran Abasian, en iransk journalist verksam i Sverige, hävdar att han och en kollega finns på ett kriminellt nätverks dödslista – på uppdrag av Iran. Nu lever han på hemlig ort och uppges bli skyddad av Säpo. – Säkerhetspolisen har uppmanat oss att ta hoten på allvar, säger han.