IP-Only fick ingick 2016 ett samarbetsavtal med Region Halland om att erbjuda alla i Halland på landsbygden bredband via fiber. Men i Laholm har det blivit kraftigt försenat.