Börje Hed och Liv Severinsson, företrädare för Förnyalund.