De investeringar som nu görs längs kusten gör att också inlandsföretagen törs satsa.