Svenska Optimizer Foundation investerar 1,3 miljoner kronor i ett rwandiskt e-handelsbolag, som säljer hygienartiklar, mensskydd och preventivmedel via en sms-baserad handelsplattform. Nyligen utökades verksamheten även till Kenya.