I Älvkarleby drivs ett projekt där invasiva växter inventeras, för att de senare ska kunna tas bort. Det är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Upplandsstiftelsen och Älvkarleby Kommun.