”Vi är i New York och här har vi varken lagar kring eller tradition av huvudduk.”