RIO DE JANEIRO. Precis som dricksvatten, avlopp och elektricitet har internet nu blivit en mänsklig rättighet i Chile. Medborgarna får inte längre nekas tillgång till internet om de bor i ett område med en internetleverantör.