Myndigheten ESF-rådet betalade ut flera miljoner kronor i förskott till sitt egna EU-projekt, vilket DN tidigare avslöjat. I en intern rapport som nu blivit offentlig har ESF-rådets egna handläggare slagit fast att myndigheten brutit mot regler, avtal och rutiner vid elva tillfällen.