KD-ledningens beslut att säga nej till höghastighetståg möter protester från ett av partiets starkaste distrikt,