Valresultatet i Falun är överklagat. Enligt Riksdagens Valprövningsnämnd har flera överklaganden kommit in på grund av den postsäck med röster som inte levererades i tid till rösträkningen. Det dröjer till slutet av september innan Valprövningsnämnden kan fatta ett beslut i frågan – och prognosen för att rösterna till slut ska räknas är inte god.