Carl Johan von Seth: Ingves kan få problem få igenom en höjning.