Det första urvalet för höstens terminsstarter på högskolorna är klart.Drygt 279 300 personer har antagits till en högskoleutbildning – en liten ökning från förra året.