Från och med i dag och tre månader framåt kommer ett 20-tal av Tåg i Bergslagens avgångar i länet ställas in – helt eller delvis. Orsaken är att bolaget byter operatör i december och att de nya lokförarna ska utbildas på nya dubbeldäckare som köpts in.