Den ansvarige handläggaren för IVO:s granskning av Dick Nords boende säger att de brister man upptäckt är allvarliga. Bland annat är man förvånad över den kompetensbrist som finns bland personalen.