Marielle Krus ska inte köpa några nya kläder på sex månader.