Vinden vred under gårdagen och oljan samlades på en plats där man kunnat koncentrera insatserna för att minska de negativa effekterna på miljön. De berättar insatsledaren från räddningstjänsten här i klippet. Men risk finns att vinden vrider igen och skapar problem. Enligt uppgift har nu både olja och diesel från utsläppet även siktats på såväl Lungön som Hemsön.