Att det misstänks förekomma illegal verksamhet i körskolebranschen drabbar de riktiga trafikskolorna i kommunen. – Det är inte bara ett skattebrott utan också en osund konkurrens, säger körskolläraren Mikael Sjöström.