Det är tragiskt att stora delar av världssamfundet legitimerar den israeliska regimens krigföring som drabbar civila.