Det finns en enkel regeländring som skulle öka konkurrensen mellan bankerna om bolånekunderna.