Arbetsmiljöverket bör skyndsamt ryta till mot landets regioner.