De spiondömda bröderna visar att det finns stora brister inom den svenska Säkerhetspolisen.