Tröskeln till bostadsmarknaden är för hög för många unga. Var fjärde ung vuxen bor hemma upp till 27 års ålder.