Ingen ansvarig verkar ställas till svars för att en tioårig flicka dött efter ett fall från ett skoltak.