Årets val blev en tillbakagång för liberalismen och de fyra tidigare allianspartierna.