Den här veckan bjuds vi lärare på tårta. Mer blev det inte för ett och ett halvt år av utsatthet och merarbete.