Det är märkligt att man ska betala skatt på pensioner när man som löntagare redan betalat inkomstskatt en gång.