Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) behöver kompletteras så att även påverkan på minderåriga syskon vägs in i beslut.