Enligt den så kallade Ubåtsutredningen kan man inte utesluta att kränkningar skett av undervattensfarkoster från väst.