Om England och USA varit neutrala under andra världskriget skulle Sverige i dag knappast funnits som självständig nation.