Vi kan i detta världsläge inte låta Sverige ligga oskyddat som en inbjudande ö, mitt i Natoland.