Sveriges Radio har kommit till en punkt i besparingarna där det inte längre är möjligt att undanta sändningarna på finska.