Vi behöver värna våra modersmål och lära oss så många nya språk som vi hinner med under livet.