Syftet med växtbaserad skolmat är att erbjuda nyttiga måltider som alla kan ta del av.