Den svenska matvaruhandeln är ett exempel på en marknad där konkurrensen inte fungerar.