Att tala om ett framtida eventuellt tredje världskrig mellan USA och Kina är att förminska Rysslands angrepp mot Ukraina.