Det vore en dålig idé att göra engelska till ett gemensamt språk inom Europeiska unionen.