De som kräver att vårdpersonalen vaccinerar sig borde tänka på om de också tycker att man skulle kunna kräva att äldre vaccinerar sig.