Bristerna i Postnords brev- och pakethantering kan få allvarliga konsekvenser. Nu måste Postnord ta åt sig av drabbade kunders kritik,