Välj inte samma bank för bostadslånen som tidigare bara för att det är bekvämt. Privatägda nischbanker är numera viktigare för konkurrensen…