Skogsbruket producerar hållbara produkter och bidrar med flera av de viktigaste lösningarna för att möta klimatförändringarna.