Det är inte bara personer som är medlemmar i ett politiskt parti som kan bli valda till nämndemän.