Först i september och oktober examineras 60 nya lokförare specifikt för pendeltågstrafiken i Stockholms län.