SVAR PÅ INSÄNDARE. Fortfarande är lövträd en bristvara i den svenska skogen och fler sådana träd behövs. Det är viktigt att motverka monokulturer i skogen, skriver Michael Burström, chef för skog och mark på Holmen skog.