Kan man inte läsa längre texter bör man inte heller gå en gymnasielinje som kräver just det.