Hur länge ska den storskaliga naturförstöringen av Sveriges skogar fortgå? Det som förr var storskog har nu förvandlats till ett våldtaget…