Det krävs större insatser från politiker och företag för att rädda den biologiska mångfalden.