EU-lagen om att man måste ha elva timmars dygnsvila i sträck resulterar i stora förändringar för oss personliga assistenter.