Glesbygdsbor som har långa avstånd saknar kollektivtrafik måste ha bil för att få vardagen att gå ihop.